برچسب: Warthog

0

انتشار آپدیت بعدی Halo 5 با نام Hogs

انتشار آپدیت بعدی Halo 5 با نام Hogs 343 Industries روز گذشته اعلام کرد: آپدیت بعدی Guardians’ Halo 5 با نام “Hog Wild” یا “گراز وحشی” در روز سه شنبه راه اندازی می شود...