برچسب: Battlefield 2016

0

رونمایی از بازی جدید Battlefield….

بازی جدید Battlefield برای هفتۀ آینده رو نمایی خواهد شد استادیوی این بازی اعلام کرد:شرکتElectronic ArtS بازی بعدی Battlefield را در تاریخ 6 may  اولین بار نمایش خواهد داد. ناشر به حالت پوشیده اظهار...