برچسب: یکی از این چهار بازی ایرانی، به انتخاب هواداران رونمایی می‌شود

0

یکی از این چهار بازی ایرانی، به انتخاب هواداران رونمایی می‌شود

یکی از این چهار بازی ایرانی، به انتخاب هواداران رونمایی می‌شود با آغاز نظرسنجی سومین رونمایی بازی های ایرانی در سال ۹۵، هواداران می‌توانند از بین چهار بازی ایرانی ثبت شده، یکی را برای...