برچسب: گوگل تولید اپلیکیشن های جذاب را برای عموم تسهیل می‌کند

0

گوگل تولید اپلیکیشن های جذاب را برای عموم تسهیل می‌کند

گوگل قصد دارد به زودی با ارائه‌ی ابزارهایی، مسیر توسعه‌ی اپلیکیشن‌های جذاب را برای عموم هموار کند. گوگل قصد دارد با ارائه‌ی چند ابزارهای خاص، موجبات همکاری هرچه بیشتر طراحان اپلیکیشن و توسعه‌دهندگان را...