برچسب: کاهش علاقه به Pokemon Go

0

ریزش 15 میلیون کاربر Pokemon Go

ریزش 15 میلیون کاربر Pokemon Go  علاقه به این گیم پر سر وصدا هر روز در حال کاهش است. و پدیده ی Pokemon Go در حال سقوط قرار گرفته است چون در یک ماه بیش از...