برچسب: چین از بزرگترین هواپیمای آبی خاکی جهان رونمایی کرد.