برچسب: فیسبوک کسب و کارها با عنوان Workplace رسما آغاز به کار کرد

0

فیسبوک کسب و کارها با عنوان Workplace

درست مطابق زمان بندی قبلی، شبکه اجتماعی خصوصی از امروز، فیسبوک کسب و کارها با عنوان Workplace رسما آغاز به کار کرد. در ادامه با سولتک همراه باشید. Workplace ، رقیب مستقیم سرویس های Yammer...