برچسب: سلفی

0

دوربین سلفی LG G5

در باره دوربین ال جی جی۵ باید گفت : رنگهای طبیعی تری تولید می کند و دارای یک دوربین وایدهم هست. ال جی جی۵، دارای دوربین دوگانه ی عجیبی است.  دوربین اصلی از نوع...