برچسب: حشرات

0

پهباد جدید دانشگاه استنفورد

  محققان دانشگاه استنفورد پهبادی جدید با قابلیت فرود روی هر سطحی مانند دیوار و عملکردی مانند حشرات رو ساخته اند که با استفاده از دم محکم و سفت و میکرو اسپاین هایی که...