برچسب: اینترنت ایران

0

کاربران پرمصرف اینترنت نامحدود مخابرات شناسایی می‌شوند

✅به اعلام مخابرات استان تهران، کاربران پرمصرف اینترنت نا محدود شناسایی می‌شوند و آنها باید برای تغییر نوع قرارداد خود، تصمیم گیری کنند. علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات استان تهران گفت: برخی از مشترکان اینترنت...