مرجع تخصصی و اطلاع رسانی سولتک

0

سریعترین ابر رایانه جهان در ژاپن

طبق برنامه ریزی ژاپن این کشور قصد دارد در دوسال آینده سریعترین ابر رایانه جهان در ژاپن ساخته شود. در ادامه همره سولتک باشید. اگر همه چیر طبق برنامه پیش برود سیستم جدید سریعتر...

0

سامسونگ دو بخش میشود

دو ماه پیش یک صندوق بزرگ در ایالات متحده به نام Elliott Associate پیشنهاد داد که بخش الکترونیک سامسونگ به دو قسمت مجزا تقسیم شود. چرا که این بخش بنا بر ساختار غیر ضروری سازمانی...